Padaam szolgáltatás felhasználási feltételek

A The Cook Kft. alapítói üdvözölnek a Padaam szolgáltatásban. Bízunk benne, hogy hasznosnak és szórakoztatónak találod majd. Az alábbiakban néhány rövid pontban összefoglaltuk, hogy mikre kell odafigyelned a szolgáltatás használata közben.

1. A szolgáltatás felhasználói

A Padaam (a továbbiakban: Padaam, vagy Szolgáltatás) felhasználója lehet minden regisztrált természetes személy. A felhasználóvá válás feltétele a szolgáltatásra történő regisztráció, a regisztrációs adatok megadása, és a jelen felhasználási feltételek elfogadása. A felhasználók a szolgáltatást csak saját nevükben, saját fényképükkel vehetik igénybe.

2. A Szolgáltatás célja

A Padaam szolgáltatás célja lehetőséget biztosítani tagjainak

3. A felhasználók profilja

A Padaamban a felhasználók önálló profillal rendelkeznek. A profil a regisztráció során megadott adatokat tartalmaz, az adatok a Profil oldalon folyamatosan frissíthetők.

A Szolgáltatás telepítése után az adatokat módosítani belépett állapotban, a Szolgáltatás "Profilom/Adatlap" menüpontja alatt lehet, és itt adhatók meg azok az opcionális további profiladatok is, amelyek a többi felhasználó közötti keresést, illetve a más felhasználók tájékozódását segítik a saját adatlapokon.

4. A Böngészés funkció

4.1 A játék szabályai

A Böngészés funkció révén a felhasználó kötetlenül jelezheti egy másik felhasználónak, hogy szimpatikus a számára. A jelzésről a másik fél a szolgáltatásba belépve, illetve ha kérte, akkor emailben is értesül.

4.2 A szimpátia adatok bizalmassága

A Böngészés funkcióban egymás felé tett jelzésekről a Szolgáltatás csak azon felhasználókat értesíti, illetve a jelzéseket csak azok számára jeleníti meg, akiket ez a jelzés érint, így harmadik személyek azokhoz nem férnek hozzá. Más felhasználók csak összesített statisztikákat ismerhetnek meg rólad.

4.3 A profilok listanézete

A felhasználók között keresni, őket értékelni, velük kapcsolatot felvenni nem csak a képnézegető üzemmódban, hanem listanézetben is lehet. A lista a felhasználó nicknevét, avatarját, illetve néhány alapvető adatát tartalmazza, illetve a felhasználó adatlapjára mutatú linket, illetve kapcsolatfelvételi lehetőséget.

5. A feltöltött képekért és adatokért való felelősség

A Szolgáltatást telepítő felhasználó igazolja, hogy az általa profilképként feltöltött fotó használatához, a jelen Szolgáltatásba történő feltöltéséhez és megjelenítésének engedélyezéséhez szükséges jogosultságokkal rendelkezik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a jelen szolgáltatásba feltöltött képek jogtisztaságáért, azokért az adott képet feltöltő felhasználó szavatol, illetve a felhasználó vállalja a felelősséget azért, hogy a feltöltött kép más jogát, vagy jogos érdekét ne sértse. A Szolgáltató nem garantálja továbbá, hogy a feltöltött kép az adatlapon szereplő felhasználót ábrázolja.

A Szolgáltató és annak tulajdonosa kizárnak bármely és minden felelősséget a Szolgáltatásban elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató ugyanakkor biztosítja a lehetőséget valamennyi felhasználó számára, hogy azokat, akik a Szolgáltatásban a fotóikkal, adataikkal, vagy a szolgáltatás funkcióival visszaélnek a felületen keresztül egyszerűen jelentse a Szolgáltatónak, aki így a szükséges lépéseket megteszi: a felhasználót figyelmeztetie, illeve a felhasználási szabályok megszegése esetén a felhasználót kizárja a szolgáltatás további használatából. A Szolgáltató a fotók eredetiségét, a felhasználási feltételeknek való megfelelését folyamatosan ellenőrzi.

6. A felhasználók által küldött üzenetek

A felhasználó a szolgáltatás használata során köteles tartózkodni minden olyan üzenet küldésétől, amely sértheti mások személyiségi jogait.

Minden felhasználó köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedni. Ezen feltételek elfogadásával a felhasználó beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklattak akár magánüzenetek formájában, vagy bármely más módon.

7. Prémium tagság a Szolgáltatásban

A Szolgáltató a Padaam szolgáltatás teljeskörű használatáért szolgáltatási díjat kér. A mindenkori Szolgáltatási díjat a Szolgáltató a díj megfizetésére rendelkezésre álló szolgáltatási felületeken teszi közzé.

A szolgáltatási díjakat a felhasználók

egyenlíthetik ki.

A Prémium tagság vásárlása bankkártyás vásárlás és PayPal fizetés esetén előfizetés jellegű. A vásárolt csomag lejártakor automatikusan megújul és az előfizetési díj automatikusan levonódik az előfizető bankkártya, vagy PayPal egyenlegéből. Az automatikus megújulás funkció a Szolgáltatás Beállítások menüpontjában, illetve PayPal esetén a saját PayPal felületen bármikor kikapcsolható. A kikapcsolás eredményeként a Prémium tagság a választott előfizetési csomag előfizetési ideje végén megszűnik.

8. Kreditek

A Padaam szolgáltatásban Kreditek vásárolhatók, amelyek üzenetküldésre, kiemelésre és más egyéb szolgáltatásokra használhatók. A szolgáltatásban időnként, illetve bizonyos feltételek teljesülése esetén ajándék kreditek is szerezhetők.

A kreditek a vásárlástól számított 6 hónapon belül használhatók fel. A fel nem használt kreditek ezt követően elvesznek, de a Padaam ezt a következményt nem alkalmazza automatikusan.

Az ajándék kreditek szavatossága 1 hónap. A fel nem használt ajándék kreditek ezt követően elvesznek, de a Padaam ezt a következményt sem alkalmazza automatikusan.

9. Károkért való felelősség

A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Felhasználó a Szolgáltatás telepítésével és jelen felhasználási feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a felhasználó Alklamazás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.

Utolsó módosítás: 2017. október 19.